Nie dopłacimy do kopalń mimo drastycznej podwyżki kosztów produkcji

Jak obliczył Instytut Reform, ponad 1,7 mln budynków nie ma żadnej izolacji cieplnej ścian, a kolejnych 347 tys. Ma bardzo niski standard ocieplenia (przy ogólnej liczbie domów jednorodzinnych 6,3 mln). – Wydaje się wręcz nieprawdopodobnym fakt, że od prawie 50 lat nie było tu żadnych zmian w tym obszarze. Obecnie występują bardzo duże różnice między obowiązującymi danymi, a rzeczywistymi temperaturami zewnętrznymi czy rozkładami temperatur zewnętrznych w Polsce. Oceniamy, że jest to potężna bariera w transformacji energetycznej budynków opartej o odnawialne źródła energii – dodaje Paweł Lachman.

JSW na krawędzi zysków i strat. Węgiel już nie ma tak dobrych cen

Żadna duża inwestycja nie jest możliwa bez finansowania, ale w tym przypadku nie było z tym trudności, gdyż banki chętnie angażują się w przedsięwzięcia związane z OZE i transformacją energetyczną. Wykorzystanie tym celu terenów poprzemysłowych jest dodatkowych atutem, również wizerunkowym. Energia generowana w Kleczewie będzie odpowiadać zapotrzebowaniu ok. 100 tys. W kolejnych etapach rozbudowy farma może zostać powiększona do ok. 250 MWp w części solarnej oraz o dodatkowe turbiny wiatrowe i magazyny energii. W pierwszym etapie projektu, którego budowa już ruszyła, do sieci przyłączonych zostanie 193 MWp paneli fotowoltaicznych oraz ok. 12 MW turbin wiatrowych. Zakładany roczny uzysk energetyczny z elektrowni fotowoltaicznej ok. 222 GWh i ok. 47 GWh z farmy wiatrowej.

W PGG podwyżka wynagrodzeń i średnio 1,5 tys. zł jednorazowej rekompensaty

Według ostatnich informacji wydobycie w PGG w 2023 r. Wyniosło 21,5 mln ton, o 1 mln ton mniej niż rok wcześniej, a w 2024 r. Plan zakłada dalszy spadek — do 20 mln ton. Kilkunastoprocentowych podwyżek domagają się związki zawodowe w największych firmach górniczych. Czas im sprzyja — właśnie dokonują się zmiany we władzach państwowych koncernów, a wkrótce mamy wybory samorządowe. Nowi prezesi i nowy rząd będą musieli zdecydować, czy iść na zwarcie z górnikami, czy zgodzić się na dalszy wzrost kosztów w kopalniach.

  1. Również w przypadku projektu Chełm – Równe te pytania będą wymagały odpowiedzi.
  2. Pogarszająca się sytuacja branży powoduje, że w górnictwie węgla kamiennego pracuje coraz mniej osób.
  3. Z powodu słabnącego popytu swoje plany wydobywcze obniżyła zarówno PGG, jak i najlepsza polska kopalnia — Bogdanka.
  4. Wydobyła w tym czasie 7 mln ton węgla, a plan na 2024 r.
  5. Ukraina deklaruje, że chce odbudowywać zdekarbonizowany system energetyczny, w znacznej mierze oparty na atomie oraz źródłach energii odnawialnej – podsumował dyrektor Lorkowski.

Przetasowania w państwowych koncernach. PGE sprzeda kłopotliwą spółkę

– to wysokość średniorocznego wskaźnika inflacji w 2022 roku powiększona o jeden punkt procentowy. Jak tłumaczył szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek, ustalenie terminu wypłaty rekompensaty na 1 marca wynika ze zmian podatkowych. Ponieważ w lutym górnicy otrzymują także tzw. Czternastą pensję, z dodatkową rekompensatą musieliby prawdopodobnie zapłacić większy podatek. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkowymi świadczeniami w JSW przekraczało 13,85 tys. Pracownicy dostali 15,4-procentowe podwyżki i dwie nagrody jednorazowe.

Minimalna pensja 2025. Rząd zaskoczy podwyżkami?

Konieczne jest też stworzenie zintegrowanego systemu kontroli tych dokumentów przez polską administrację – ocenia Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Polski rząd po wielu latach analiz wziął się za uregulowanie efektywności energetycznej budynków zgodnie z unijną dyrektywą. Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do prekonsultacji projekt rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz wzoru świadectw charakterystyki energetycznej. Pewni podwyżki od lipca 2024 są pracownicy socjalni w samorządach.

Grozi nam trzykrotny wzrost opłat za remonty. Wyliczenia eksperta

To średnioroczny wskaźnik inflacji w 2022 roku i dodatkowym jednym punktem procentowym. Zgodnie z podpisanym w środę porozumieniem, od 1 stycznia 2023 roku fundusz płac dla pracowników spółki zostaje zwiększony o 15,4 proc. I wzrośnie o ok. 580 mln zł – poinformowała wcześniej JSW w raporcie bieżącym. “Na dzisiaj (wzrost wynagrodzeń – przyp. red.) jest w miarę dobry i akceptowalny” – oceniają związkowcy z JSW. W piątek 14 stycznia 2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z zarządem Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w sprawie postulatów płacowych.

To nie pierwsza próba budowy połączenia przez zewnętrznego inwestora

Koszt inwestycji jest szacowany na ponad 297 mln euro. Linia ma umożliwić obustronny transfer energii na poziomie ok. 1000 MW. Modernizacja najbardziej energochłonnych budynków, klasy F i G, sprowadzająca je do klasy B lub C, mogłaby zmniejszyć ich końcowe zużycie energii o 90 proc., natomiast sprowadzenie ich do klasy E zmniejszyłoby wykorzystanie gazu i oleju opałowego o 31 proc. – podaje opracowanie z maja ubiegłego roku przygotowane przez firmę Guidehouse dla Rockwoola. W europejskim miksie energetycznym zużycie energii w budynkach o najgorszej wydajności pochodzi w 47 proc.

Powyżej wskaźnika średniorocznej inflacji. Zasadę tę potwierdzono w połowie lutego w odrębnym porozumieniu płacowym, zaś w poniedziałek ustalono szczegóły wzrostu wynagrodzeń. Tak liczoną podwyżkę dostali górnicy w 2023 r., ale było Broker Forex Dukascopy – Ocena 2022, informacje, recenzje klientów to wprost zapisane w umowie społecznej. Spełnienie żądań związkowców oznaczałoby wzrost wynagrodzeń w tych spółkach w tym roku o 12,4 proc. Tegoroczna Barbórka upływa pod znakiem ogromnej dziury w budżetach węglowych spółek.

W środę strony zgodziły się na zwiększenie funduszu płac o 15,4 proc. “Dziś zawarte porozumienie nie blokuje w żaden sposób działań pozostałych organizacji związkowych” – oświadczyły reprezentatywne związki z JSW. „Wnosimy, by w opracowanych Planach Techniczno-Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA uwzględniono wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na rok 2024.

W kopalniach odbyło się też referendum strajkowe, w którym wzięło udział blisko 58 proc. Pracowników spółki (ponad 21,2 tys. osób), z których 98,65 proc. (przeszło 20,7 tys.) opowiedziało się 4H strategia breakout box za strajkiem. ZwiązkiZawodowe będące członkami Zespołu Monitorującego w PolskiejGrupie Górniczej wystosowały do zarząduspółki pismo z wezwaniem do rozmów w sprawie podwyżekwynagrodzeń.

W Lubelskim Węglu Bogdanka i Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która specjalizuje się w produkcji węgla koksowego dla przemysłu stalowego. Problem z subsydiowaniem kopalń jest jednak taki, że Polska wciąż nie ma zgody Brukseli na taką pomoc publiczną. Dotacje zostały uwzględnione w umowie społecznej z 2021 r., a rząd PiS zobowiązał się notyfikować wsparcie w Komisji Europejskiej. To się jednak nie udało i problem ten spadł na nowy rząd. Pomimo braku zielonego światła pieniądze płyną jednak do kopalń. Jak zapowiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, gotowy jest projekt ustawy zakładający wprowadzenie unijnej dyrektywy.

Państwa członkowskie mogą również zwolnić publiczne budownictwo socjalne, w przypadku gdy remonty doprowadziłyby do podwyżek czynszów, których nie można zrekompensować oszczędnościami na rachunkach za energię. Jednocześnie ma być dopuszczone używanie „systemów hybrydowych”, z wykorzystaniem OZE, co jest odczytywane jako możliwość przedłużenia wykorzystywania kotłów gazowych. Wypracowana propozycja zmiany dyrektywy przewiduje też, że od 2028 r. Wszystkie nowe budynki powinny być zeroemisyjne, a od 2026 r. Nowe budynki zajmowane, eksploatowane lub będące własnością władz publicznych.

Zarząd JSW na razie nie skomentował tej propozycji. Początkowo zamiast podwyżki stawek zasadniczych zarząd JSW deklarował chęć rozmów o wypłacie nagrody pieniężnej w sierpniu. Później zmodyfikował stanowisko i zaproponował 12-procentową podwyżkę płac od stycznia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart